REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BLACK WEEK 2020”

1. Niniejszy regulamin określa zasady działania akcji marketingowej „Black Week 2020”. Organizatorem akcji jest firma Ostrowski Detailing Studio Marcin Ostrowski (zwana dalej „Ostrowski Detailing”) z siedzibą w Elblągu, ul. Czerniakowska 12a, 82-300 Elbląg. Celem programu jest promocja sprzedaży usług oraz marketing firmy Ostrowski Detailing. Miejscem prowadzenia akcji jest siedziba firmy przy ul. Czerniakowskiej 12a w Elblągu.

2. Akcja promocyjna „Black Week” trwa od 26.11.2020 od godziny 16:00 do 06.12.2020 do godziny 23:59.

3. W ramach akcji marketingowej, każdy klient który skorzysta z niżej wymienionych usług, otrzyma specjalny rabat promocyjny, uzależniony od wybranej usługi:
a) zabezpieczenie samochodu (do wielkości kombi) powłoką w pakiecie GLASS COATING – 25% od ceny regularnej, tj. 1200,00 zł na 900,00 zł;
b) zabezpieczenie samochodu (SUV i większe) powłoką w pakiecie GLASS COATING – 25% od ceny regularnej, tj. 1500,00 zł na 1125,00 zł;
c) zabezpieczenie samochodu (do wielkości kombi) powłoką w pakiecie CERAMIC COATING – 25% od ceny regularnej, tj. 2600,00 zł na 1950,00 zł;
d) zabezpieczenie samochodu (SUV i większe) powłoką w pakiecie CERAMIC COATING – 25% od ceny regularnej, tj. 2800,00 zł na 2100,00 zł;
e) zabezpieczenie samochodu (do wielkości kombi) powłoką w pakiecie TITANIUM COATING – 25% od ceny regularnej, tj. 3500,00 zł na 2625,00 zł;
f) zabezpieczenie samochodu (SUV i większe) powłoką w pakiecie TITANIUM COATING – 25% od ceny regularnej, tj. 4000,00 zł na 3000,00 zł.

4. Warunkiem skorzystania z cen promocyjnych jest wykonanie usługi w trakcie trwania akcji promocyjnej „Black Week 2020”. Podczas ustalania warunków i podpisywania protokołu przyjęcia samochodu należy powołać się na akcję „Black Week 2020”. Możliwe jest też umówienie się na termin późniejszy z zachowaniem cen z akcji promocyjnej, uprzednio uiszczając zadatek za wybraną usługę w wysokości 50% ceny wybranej usługi. W ten sposób można się umawiać tylko do końca trwania akcji promocyjnej „Black Week”. Dodatkowym warunkiem skorzystania z oferty promocyjnej jest wykonanie wybranej usługi do 31.12.2020 roku.